Ainult puhta ja kvaliteetse koostisega toidulisandid kogu perele! NB! TASUTA transport alates 100€ ostustPrivaatsustingimused

Tervisenimel.com
Privaatsusteade 

 • Käesolevas privaatusteates selgitame oma privaatsustingimusi – miks kogume veebipoodi aadressil tervisenimel.com (edaspidi: veebipood) külastavate klientide (edaspidi: Klient) isikuandmeid, kuidas me neid kasutame ja missugustel tingimustel võime neid teistele avaldada, ning kuidas tagame kogutud isikuandmete töötlemise turvalisuse. 
 • Võime oma privaatsusteadet aeg-ajalt muuta, seetõttu palun kontrollige seda lehte mõnikord, et veenduda, et olete tehtud muudatustega nõus. 
 • Palun saatke kõik käesolevat privaatsusteadet ja teie eraelu puutumatuse tagamiseks rakendatavaid meetmeid puudutavad küsimused e-posti teel aadressile tervisenimel@gmail.com või postiaadressile Männimäe tee 33, 71010, Viljandi, Eesti. 
Klientide isikuandmete vastutav töötleja on: 

OÜ Keitak, registrikood 16131158,
Männimäe tee 33, 71010, Viljandi
e-post: tervisenimel@gmail.com

Veebipood töötleb Kliendi järgmisi isikuandmeid: 
 • nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
 • kauba kohaletoimetamise aadress;
 • pangakontoga seonduvad andmed;
 • ostetud kaupade hind ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
 • IP-aadress ja muud võrguidentifikaatorid           
Kliendi isikuandmeid töödeldakse (andmetöötluse eesmärgid): 
 • müügilepingu täitmiseks, sh kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks;
 • ostetud kaupade, veebikasutuse statistika ning kliendieelistuste analüüsimiseks;
 • kliendiga arveldamiseks, sh kliendile vajadusel maksete tagastamiseks.    
Isikuandmete töötlemine toimub (õiguslikud alused): 
 • müügilepingu sõlmimiseks ja täitmiseks;
 • juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidlused);
 • kliendi teavitamiseks uutest ja kliendile huvipakkuvatest kampaaniatest. 
Vastuvõtjad (volitatud töötlejad), kellele isikuandmed edastatakse: 
 • nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kauba kohaletoimetamiseks kliendi poolt valitud postiteenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis kullerile edastatakse lisaks ka vastav aadress;
 • veebipoe teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks ja AS-le Maksekeskus kliendi maksete vahendamiseks veebipoe pangakontole;
 • Iirimaal registreeritud äriühingule Shopify International Ltd. ja Kanada äriühingule Shopify Inc. veebipoe funktsionaalsuse, infoturbe ja andmemajutuse tagamiseks. Vastavate privaatsustingimustega on võimalik tutvuda siin: https://help.shopify.com/en/manual/your-account/privacy/GDPR  
Turvalisus ja andmetele ligipääs 
 • Andmeid võidakse töötlemiseks edastada väljaspool Euroopa Liitu ja Euroopa Majanduspiirkonda asuvatesse riikidesse kooskõlas EL isikuandmete kaitse üldmääruses (GDPR) sätestatud nõuetega, sh USA ettevõtetele, kes on liitunud andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga; 
 • Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid küsimusi ning osutada klienditoe teenust. Veebipood ei müü ega rendi isikuandmeid kolmandatele isikutele. 
 • Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et tagada klientide isikuandmete käideldavus, terviklikkus ja konfidentsiaalsus; 
 • isikuandmete töötlemine toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud andmetöötluslepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.                       
Isikuandmetega tutvumine ja isikuandmete parandamine 
 • Klient saab tutvuda oma isikuandmetega ja teha neisse parandusi veebipoe klienditoe vahendusel, saates vastava e-kirja aadressil tervisenimel@gmail.com. 
Nõusoleku tagasivõtmine 
 • Kui isikuandmete töötlemine, sh kliendile e-posti teel turundusteadete saatmine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus oma vastav nõusolek alati tagasi võtta, teavitades sellest veebipoodi e-posti teel aadressil tervisenimel@gmail.com või valida e-kirja päises/jaluses vastava viite turundusteadete saatmise lõpetamiseks. 
Säilitamistähtajad 
 • Veebipood vaatab isikuandmete säilitamise perioode regulaarselt üle ja säilitab isikuandmeid ainult nii kaua, kui vaja. Kui isikuandmeid ei ole enam vaja, kustutatakse need viivitamatult, välja arvatud teatud andmed, mida oleme seadustega kohustatud säilitama meie juriidliste kohustuste täitmiseks või mida võib olla vaja meie õiguste kasutamiseks seaduses sätestatud nõuete aegumistähtaja lõppemiseni. 
 • Veebipood võib edastada isikuandmed kolmandale isikule seadusliku kohustuse, näiteks kohtu korralduse täitmiseks või pettuse või muu kuriteo vältimiseks või meie lepingutingimuste jõustamiseks või kohaldamiseks või veebipoe või veebipoe klientide õiguste, vara või turvalisuse kaitseks. 
 1. Kliendil on õigus:
 • oma isikuandmetele juurde pääseda ja saada teavet nende kasutamise kohta;
 • oma isikuandmeid parandada;
 • oma isikuandmeid kustutada;
 • oma isikuandmete kasutamist piirata;
 • esitada vastuväiteid oma isikuandmete kasutamise suhtes;
 • esitada järelevalveasutusele kaebusi;
 • võtta tagasi isikuandmete kasutamiseks antud nõusolek;
 • paluda teie poolt meile edastatud isikuandmete edastamist;
 • esitada kaebusi;
„Küpsiste“ kasutamine ja kolmandate isikute rakendused

Veebipood kasutab küpsiseid. „Küpsised“ on väikesed infokillud, mis saadetakse teie arvutisse ja salvestuvad kõvakettale, et veebileht teid selle külastamisel ära tunneks. Need koguvad statistilisi andmeid teie veebikäitumise ja veebilehitsemise mustrite kohta, ent ei tuvasta teie isikut. Küpsised saab teie veebilehitseja seadete all ka välja lülitada. Küpsiste väljalülitamise korral ei pruugi teil aga olla võimalik kasutada meie veebilehe kõiki funktsioone.

Meie veebipoes kasutatakse rakendust Google Analytics. See ei tuvasta konkreetsete kasutajate isikuid ega seosta teie IP-aadressi teiste andmetega. Kasutame Google Analyticsi aruandeid, et veebipoe külastustest ja selle kasutamisest paremini aru saada.

Veebipoe kasutamisega annate nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks Google’i poolt Google’i privaatsuspoliitikas kirjeldatud viisil ning eespool nimetatud eesmärkidel. Rakenduse Google Analytics kasutatavate küpsiste loetelu leiate siit. Teie andmete töötlemise keelamiseks Google Analyticsi poolt võite küpsised välja lülitada või nende kasutamisest keelduda, lülitada välja JavaScripti või kasutada Google’i süsteemivälisel lehel toodud teenuste kasutamisest loobumise teenust.

Veebipood võib hõlmata linke teistele veebilehtedele, mida haldavad teised organisatsioonid. Käesolev privaatsusteade kehtib ainult meie veebilehele‚ seepärast soovitame teil lugeda ka teisi privaatsusteateid. Me ei vastuta teiste veebilehtede privaatsusteadete tõesuse eest, sh nende lehtede töömeetodite eest, millele jõuate meie veebilehel toodud linkide kaudu.

Kui saabusite meie veebilehele kolmanda isiku lehel toodud lingi kaudu, ei vastuta me samuti kolmanda isiku veebilehe privaatsusteate tõesuse ega selle omanike töömeetodite eest ning soovitame teil vastavate eeskirjadega tutvuda seesuguse kolmanda isiku veebilehel.

Käesolevate eeskirjade uuendamine ja kaebused

Privaatsusteadet uuendatakse regulaarselt. Viimati uuendasime seda 13.02.2021.

Oma õiguste kohta täpsema teabe saamiseks või kaebuse esitamiseks pöörduge palun oma õigusruumis isikuandmete kaitse eest vastutava asutuse poole.

EL-is asuvad isikud leiavad asjaomase andmekaitseasutuse andmed järgmise lingi alt:
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm